Reset mật khẩu root của MySQL trên OSX

Tôi quên mật khẩu root của MySQL trên máy Mac (Yosemite). Tôi đã đặt lại mật khẩu cho user root sau vài thao tác.

1. Dừng (stop) service MySQL bằng lệnh (có thể bị hỏi mật khẩu, hãy nhập mật khẩu user của máy tính)

sudo /usr/local/mysql/support-files/mysql.server stop

2. Khởi động (start) lại MySQL trong chế độ safe mode bằng lệnh

sudo /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe –skip-grant-tables

3. Vào chế độ dòng lệnh MySQL bằng lệnh

mysql -u root

Sau khi vào được chế độ dòng lệnh của MySQL bạn chạy tiếp 2 lệnh

UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD(‘mat-khau-moi’) WHERE User=’root’;

và lệnh

FLUSH PRIVILEGES;

Tiếp theo, thoát khỏi chế độ dòng lệnh bằng lệnh

\q

4. Cuối cùng, khởi động lại MySQL một lần sau cùng bằng lệnh

sudo /usr/local/mysql/support-files/mysql.server start

Reset mật khẩu MySQL trên OSX (Mac)
Reset mật khẩu MySQL trên OSX (Mac)

Sau 4 thao tác ở trên, bạn có thể đăng nhập vào MySQL bằng mật khẩu bạn đặt ở trên

A few days ago I forgot the root password of the MySQL, which is running on my Mac. I wasn’t working with MySQL for at least a month. So what I needed was to reset the password so that I can use the service as I needed it. Here’s how I did it.

The first step is to stop MySQL service. I stoped it like this

Cách xem mật khẩu WIFI đã lưu trên MAC OSX

Làm thế nào để xem password WIFI từ Keychain Access trong máy MAC

1. Mở Lauchpad tìm và mở app tên là “Keychain Access”
2. Tại cột danh mục bên trái, chọn Systems. Sau đó chọn Passwords ngay bên dưới
3. Kích đúp vào tên mạng WIFI mà bạn muốn xem mật khẩu
4. Lựa chọn “Show password” (Hiển thị mật khẩu)
5. Nhập tên đăng nhập, mật khẩu của máy nếu được hỏi (có thể sẽ bị hỏi hai lần)
6. Lúc này mật khẩu sẽ hiển thị

 


FIXED lỗi về quyền ghi file khi cài theme, plugin, WordPress

Xuất hiện lỗi khi thêm mới hoặc gỡ bỏ plugin, theme; hoặc lỗi tương tự liên quan đến việc ghi file, tạo file mới trong quá trình cài đặt, chỉnh sửa website

Thông báo lỗi có thể là:

Error: There was an error connecting to the server, Please verify the settings are correct.

To perform the requested action, WordPress needs to access to your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host

Could not create directory.

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

to perform the requested action wordpress needs to access your web server

Sửa bằng cách:

  1. Thêm đoạn define(‘FS_METHOD’,’direct’); vào file wp-config.php
  2. Phân quyền 777 cho thư mục wp-content bằng lệnh chmod 777 wp-content


Hướng dẫn cài thêm trình cắm (plugin) cho WordPress

Bài viết Giới thiệu thành phần chính của giao diện WordPress, các bạn đã biết giao diện, tính năng của WordPress có được phong phú là nhờ giao diện (theme) và Plugin. Ở bài này tôi sẽ đi vào thực tiễn bằng việc hướng dẫn các bạn cài thêm trình cắm (plugin) vào trang web của các bạn, cụ thể là trình cắm có tên Fancier Author Box. Plugin này cho phép hiển tên tác giả bài viết, giới thiệu ngắn về tác giả, các bài gần đây của tác giả,… như các bạn thấy ở cuối mỗi bài viết của tôi.

Các bạn có thể xem video Hướng dẫn cài thêm trình cắm (plugin) cho WordPress xem như lựa chọn thứ hai để tiếp cận.

Hướng dẫn cài đặt trình cắm Fancier Author Box
Ảnh chụp màn hình trình cắm Fancier Author Box

Trong hướng dẫn tôi sẽ cài lên trang web http://demo.huytuduy.com, các bước như sau:

Đăng nhập vào phần quản trị, rồi truy cập vào mục Cài plugin mới trong Gói mở rộng, tiếp theo bạn sẽ thấy ô tìm kiếm plugin hãy gõ tên của plugin để tìm là “Fancier Author Box” và nhấn tìm kiếm sẽ được kết quả như dưới đây.

Hướng dẫn cài đặt trình cắm Fancier Author Box
Kết quả đã tìm thấy plugin “Fancier Author Box”, kích nút cài đặt để cài plugin này

Ngay sau khi kích nút cài đặt bạn sẽ nhận được thông báo về tiến trình cài, đồng thời bạn sẽ thấy liên kết cho phép kích hoạt plugin khi kích vào đó, và đến đây việc cài đặt hoàn tất. (Chú ý nếu không kích hoạt tức là plugin chỉ được download về WEB SERVER, lưu trên đó thôi chứ không hoạt động)

Hướng dẫn cài đặt trình cắm Fancier Author Box
Thông báo cài đặt plugin thành công, kích hoạt plugin bằng cách kích vào link “kích hoạt plugin”

Kích hoạt thành công, bạn sẽ được chuyển đến trang danh sách các plugin đã cài đặt. Lúc này bạn hãy cấu hình plugin hoạt động theo ý của bạn bằng cách truy cập mục Fancier Author Box trong phần Cài đặt (hoặc kích vào link thiết lập ngay trong danh sách plugin đã cài đặt). Dưới đây là thiết lập của tôi, cho phép hiển thị Fancier Author Box trong bài viết, không hiển thị trong trang (Ví dụ trang Liên hệ, trang Điều khoản sử dụng), số lượng bài viết tối đa hiển thị trong Fancier Author Box là 3, và màu sắc khung là màu tím.

Hướng dẫn thiết lập cài đặt trình cắm Fancier Author Box
Thiết lập cấu hình cho plugin “Fancier Author Box”

 

Done! Chúc bạn có những phút giây vui vẻ!

Keep calm and think positive